måndag 14 april 2014

Citigroup (C) - Inköp


Innehavet i C har ökats med ytterligare 50st aktier á 45,45 USD (totalt 2272,50 USD). Senaste inköp gjordes till 47,94 USD/st. Detta inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 2,00 USD med nuvarande utdelning. Jag räknar dock liksom många andra med att den kommer att höjas rejält framöver. De/vi åkte dock på ett bakslag då FED inte godkännde att de höjer utdelningen från 0,01 USD till 0,05 USD per aktie och kvartal. För övrigt släpps rapporten för första kvartalet idag.

Tidigare inlägg om Citigroup kan läsas genom att klicka här.

fredag 11 april 2014

Bonheur (BON) - Inköp


Innehavet i Bonheur har utökats med ytterligare 130st aktier á 119,50 NOK (totalt 15 535 NOK). Vid mitt föregående inköp betalade jag 126,50 NOK per aktie. Till det nu betalade priset har de en utdelningsprocent på ca 5,9% (á 7 NOK) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 910,00 NOK med nuvarande utdelning. 

Tidigare inlägg om Bonheur kan läsas genom att klicka här.

fredag 4 april 2014

Uppdatering per 31.3 - Passiv inkomst

Uppdatering per 31.3.2014

Årets första kvartal är avklarat och den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 31 664,00 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter uppåt i mars månad. Ökningen är 3,1% från föregående månad och 16,9% från årsskiftet. 

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Exxon (XOM) 12,60 USD
  • IBM (IBM) 9,50 USD
  • Nordea Bank 160,10 EUR
  • YIT 76,00 EUR
  • Target (TGT) 17,20 USD
  • Citigroup (C) 0,40 USD

Totalt för månaden: 1975 SEK

Totalt för året: 4271 SEK

Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".onsdag 2 april 2014

Uppdatering per 31.3 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.3.2014

Fördelningen i portföljen  har inte förändrats särskillt mycket under månaden förutom de två nya inköp som gjorts och den värdeminskning som skett. Under månaden gjordes två inköp (Citigroup och Kinder Morgan Inc). Inga försäljningar genomfördes.

Några nya insättningar  gjordes inte under månaden och värdet på Frihetsfonden sjönk 3,2%, främst p.g.a. volatiliteten i PM bolagen. Sedan årsskiftet är ökningen hela 10,8% (utan insättningar 7,7%). Det är också viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att årets avkastning hitills åtminstone imponerar på mig.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -3,2%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +10,8% (+7,7%)