lördag 28 februari 2015

Avance Gas - Ökat


Jag har ökat innehavet i Avance Gas. Det blev ett köp på totalt 100st á 128,50 NOK (totalt 12 850,00 NOK). Det är väldigt svårt att förutspå utdelningen i bolaget men om utdelningen skulle följa de senaste fyra kvartalen ligger utdelningsprocenten nu på 16% Den årliga passiva inkomsten ökar då med ca 2056,00 NOK.

Tidigare inlägg om Avance Gas hittar ni genom att klicka här.

söndag 8 februari 2015

Philip Morris (PM) - Ökat


Innehavet i PM har utökats med 20st á 82,33 USD (totalt 1646,60 USD). Föregående inköp gjordes på 84,88 USD. De ger en utdelningsprocent på ca 4,9 % (4,00 USD) och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 80,00 USD med nuvarande utdelning. 

Tidigare inlägg om PM hittar ni genom att klicka här.


fredag 6 februari 2015

Passiv inkomst - 31.01.2015

Den förväntade passiva inkomsten steg under månaden. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 50 375 SEK


Diagrammen för den förväntade passiva inkomsten ökade under december månad. Ökningen var 2,2% från årskiftet och ökningen jämfört med tolv månader tillbaka är 71,5%

Månadens utdelningsnyheter:

  • H&M föreslår en ökning av utdelningen till 9,75 SEK från 9,50 SEK.
  • Caverion föreslår oförändrad utdelning 0,22 €.
  • TeliaSonera förslår oförändrad utdelning 3,00 SEK.


Månadens utdelningar var följande:

  • Philip Morris (PM) - 124,00 USD
  • Yamana Gold (AUY) - 7,50 USD

Totalt för månaden: 1 045 SEK

Totalt för året: 1 045 SEKFörväntad rullande månatlig utdelning i medeltal. 

Frihetsfondens timlön (160h*12mån).

torsdag 5 februari 2015

Uppdatering per 31.01.2015 - Frihetsfonden

År 2015 rivstartade och Frihetsfonden ökade rejält i värde under januari månad. Likviden minskade med hela 2,5 procentenheter.


Inköp under månaden var ConocoPhillips, Kinder Morgan, Vardia och nordiska fonder. Yamana Gold såldes.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 8,9% (inga insättningar skedde) under januari månad. Ökningen för 2015 är självfallet den samma i nuläget. Detta är en avkastning jag är mycket nöjd med.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: 8,9% (8,9%)
  • Frihetsfondens ökning/minskning för år 2015: +8,9% (+8,9%)