tisdag 22 december 2015

Kinder Morgan - Ökat


Ytterligare akiter har köpts i KMI, denna gång 130st aktier á 14,47 USD (totalt 1881,10 USD). Föregående inköp skedde på 15,45 USD. KMI delar ut 0,50 USD årligen. Inköpet ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 65 USD och det motsvarar en utdelning på 3,6%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

torsdag 10 december 2015

Kinder Morgan - Ökat*2


Jag har fortsatt att fånga den fallande kniven vilket innebär att innehavet i KMI har ökats med ytterligare 120st aktier á 17,72 USD (totalt 2126,40 USD) och 120st aktier á 15,45 USD (totalt 1854,00 USD). Föregående inköp skedde på 23,00 USD. KMI sänkte sin utdelning rejält i veckan och delar nu ut 0,50 USD årligen (tidigare 2,04 USD). Dessa inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 120 USD och det motsvarar en medelutdelning på 3%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

torsdag 3 december 2015

Passiv inkomst per 30.11.2015

Den förväntade passiva inkomsten steg radikalt i november p.g.a. dopade utdelningsinköp. Det var framför allt inköpet i Avance Gas som fick grafen att stiga nästan vertikalt. Den förväntade rullande årliga utdelningen är för närvarande ca 83 328 SEK.


Också den förverkligade passiva inkomsten ökade kraftigt under november månad. Ökningen är 72,4% från årsskiftet och ökningen jämfört med tolv månader tillbaka är hela 81,4%

Månadens utdelningsnyheter:

  • Avance Gas delade ut en monster utdelning på 2,11 USD/aktie för tredje kvartalet och har nu delat ut 5,01 USD/aktie de senaste fyra kvartalen.
Månadens utdelningar var följande:

  • AVANCE - 1 266,00 USD
  • DE - 42,00 USD
  • KMI - 193,80 USD
  • AGI - 6,05 USD
  • OHI 33,60 USD

Totalt för månaden: 13 289 SEK

Totalt för året: 65 566 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens timlön (160h*12mån).


onsdag 2 december 2015

Frihetsfonden per 30.11.2015

Frihetsfondens värde fortsatte öka under november månad


Inköp under månaden var Kinder Morgan, Bonheur, Avance Gas och fonder.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 5% under november månad. Ökningen för 2015 är 17,8%.

  • Frihetsfondens värdeökning/minskning från föregående månad: +5,0%
  • Frihetsfondens värdeökning/minskning för år 2015: +17,8%