lördag 29 november 2014

Unilever och BHP Billiton in - Seadrill och Target ut


Jag har avyttrat innehavet i Seadrilll med en förlust efter att de drog in utdelningen. Jag valde också att ta hem vinsten i Target.

Istället har jag tagit in två nya innehav (Unilever och BHP Billiton).

I Unilever blev det 90st á 42,26 USD (totalt 3803,40 USD). Utdelningen på årsbasis ligger på ca 1,455 USD vilket ger en utdelningsprocent på 3,4%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 130,95 USD.

I BHP Billiton blev det 80st á 47,70 USD (totalt 3816,00 USD). Utdelingen på årsbasis ligger på 2,48 USD vilket ger en utdelningsprocent på 5,2%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 198,40 USD.

fredag 14 november 2014

Avance Gas - ökat, Protector Forsikring - minskatJag valde att minska mitt innehav och ta hem lite vinst från Protector Forsikring på 42,10 NOK. Det minskar det årliga utdelningen med 875 NOK.

Istället valde jag att öka innehavet i Avance Gas. Det blev ett köp på totalt 170st á 119,00 NOK (totalt 20 230,00 NOK). Med en beräknad utdelning på 12,90 NOK per aktie och år skulle utdelningsprocenten vara 10,8%. Den årliga passiva inkomsten ökar då med 2193,00 NOK.

Tidigare inlägg om Avance Gas hittar ni genom att klicka här.
Tidigare inlägg om Protector Forsikring hittar ni genom att klicka här.

onsdag 5 november 2014

Yamana Gold - Inköp

Ett inköp av 500st Yamana á 3,92 USD (totalt 1 960 USD) har gjorts. Det ger en utdelningsprocent på 1,5% och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 30 USD (á 0,06 USD/år) med nuvarande utdelning. Guldpriset fortsätter ha det kämpigt och ännu värre är det för bolagen i branschen. Närmast för köp var egentligen IBM men jag kunde inte hålla mig från ett guldbolag denna gång då priset på t.ex. Yamana var över 10 USD så sent som i mars.

måndag 3 november 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 31.10

Uppdatering per 31.10.2014

Efter en dålig månad för portföljen värdemässigt är det desto roligare att se på den förväntade passiva inkomsten då den skjutit i höjden rejält efter många inköp i oktober. Under månaden var det utdelningar från två bolag som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 46 808 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten trendar starkt uppåt under oktober månad. Ökningen är 19,4% från föregående månad och 66,5% från årsskiftet. I jämförelse med hela föregående år är den utdelade passiva inkomsten redan 103,0% högre i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Phillip Morris (PM) - 124 USD
  • Avance Gas - 784 NOK
  • Gazprom - Kom in en korrigering av tidigare utdelning.

Totalt för månaden: 1 899 SEK

Totalt för året hittills: 33 865 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal. 
Frihetsfondens "timlön".

lördag 1 november 2014

Uppdatering per 31.10 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.10.2014

Värdet på Frihetsfonden har fortsatt falla under oktober månad. Likviden minskade kraftigt och kurserna i ädelmetallbolagen går mycket dåligt vilket också syns när man ser på deras andelar i portföljen. 

Det blev väldigt många inköp i oktober då jag ansåg det att det uppkom lägen att minska de likvida medlen till bättre inköpskurser.

Inköp under månaden var Bonheur, YIT, Seadrill, Vardia, Avance Gas, ConocoPhillips och nordiska fonder. Inga innehav såldes.

Värdet på Frihetsfonden minskade med 3,5% under oktober månad, inga insättningar gjordes. Sedan årsskiftet är ökningen 21,0% (utan insättningar 7,6%). 


  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -3,5%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +21,0% (+7,6%)