lördag 1 november 2014

Uppdatering per 31.10 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.10.2014

Värdet på Frihetsfonden har fortsatt falla under oktober månad. Likviden minskade kraftigt och kurserna i ädelmetallbolagen går mycket dåligt vilket också syns när man ser på deras andelar i portföljen. 

Det blev väldigt många inköp i oktober då jag ansåg det att det uppkom lägen att minska de likvida medlen till bättre inköpskurser.

Inköp under månaden var Bonheur, YIT, Seadrill, Vardia, Avance Gas, ConocoPhillips och nordiska fonder. Inga innehav såldes.

Värdet på Frihetsfonden minskade med 3,5% under oktober månad, inga insättningar gjordes. Sedan årsskiftet är ökningen 21,0% (utan insättningar 7,6%). 


  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -3,5%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +21,0% (+7,6%)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar