måndag 21 juli 2014

Target (TGT) - Ökat


Innehavet i Target har ökats med ytterligare 60st aktier á 59,95 USD (totalt 3617,31 USD). Föregående inköp gjordes till 55,79 USD/st så priset har stigit lite sedan dess men de ökade utdelningen med 20,9% nyligen vilket gör att det ändå är en bättre utdelningsprocent vid detta inköp. Inköpet ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 124,80 USD och det motsvarar en utdelning på 3,5%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

torsdag 17 juli 2014

Caverion ökat - Nordea ut


Jag har valt att avyttra innehavet i Nordea eftersom jag ändå får ett ägande i bolaget via inköpen i nordiska fonder.

Jag valde istället att öka i Caverion i samband med att aktien föll i måndags då de kom med ett pressmeddelande om att EBITDA inte kommer att öka under året. Det blev totalt 250st á 6,83 EUR (totalt 1707,50 EUR). Utdelningen på årsbasis ligger på 0,22 EUR vilket ger en utdelningsprocent på 3,2%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 55 EUR.

Tidigare inlägg om Caverion hittar ni genom att klicka här.

torsdag 3 juli 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 30.06

Uppdatering per 30.6.2014

Juni månad var den tredje starka utdelningsmånaden på raken vilket är mycket glädjande. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 34 911 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter i jämn takt uppåt under maj månad. Ökningen är 1,7% från föregående månad och 25,4% från årsskiftet. I jämförelse med föregående år är den utdelade passiva inkomsten 72,5% högre hittills i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Bonheur (BON) - 1 750,00 NOK
  • Target (TGT) - 17,20 USD
  • Chevron (CVX) - 21,40 USD
  • AuRico (AUQ) - 24,00 USD
  • Silver Wheaton (SLW) - 23,10 USD
  • Orange (ORAN) - 452,82 USD
  • Exxon (XOM) - 13,80 USD
  • IBM - 11,00 USD

Totalt för månaden: 5 628 SEK

Totalt för året hittills: 28 607 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

tisdag 1 juli 2014

Uppdatering per 30.06 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.6.2014

Värdet fortsätter att öka och denna månad mest tack vare att gruvbolagen haft en bra månad, andelen icke utdelande bolag har ökat med 1,8%-enheter trots att inköp i den gruppen inte har gjorts. Likviden har minskat med 2,4%-enheter.

En liten strategi förändring har också uppenbarat sig då jag veckovis kommer att investera en del av kapitalet i nordiska fonder som återinvesterar utdelningarna utan att betala skatt på dem. Detta för att möjliggöra en större kapitalvinst som jag sedan kan kvitta mot de förluster jag gjort på ädelmetallbolagen.

Inköp under månaden var Kinder Morgan. Inga försäljningar skedde. 

Värdet på Frihetsfonden ökade med hela 5,3% under juni månad (inga insättningar gjordes). Sedan årsskiftet är ökningen hela 26,1% (utan insättningar 16,2%). En mycket bra första halva på året. Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar med index.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +5,3%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +26,1% (+16,2%)