tisdag 19 maj 2015

Omega Healthcare Investors - Inköp


Ett nytt inköp har skett i form av Omega Healthcare Investors Inc (OHI). Det blev 60st á 36,04 USD (totalt 2162,40 USD). Utdelningen på årsbasis ligger på ca 2,16 USD vilket ger en utdelningsprocent på 6%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 129,60 USD. Jag sålde samtidigt mitt innehav i de nordiska fonderna.

tisdag 12 maj 2015

IBM - ÖkatInnehavet i IBM har ökats med ytterligare 6st aktier á 171,55 USD (totalt 1 029,30 USD). Föregående inköp gjordes på 186,36 USD. Detta inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 31,20 USD (á 5,20 USD) och det motsvarar en utdelning på 3%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

lördag 9 maj 2015

Passiv inkomst - 30.04.2015

Den förväntade passiva inkomsten fortsätter att stiga. Den förväntade rullande årliga utdelningen är för närvarande ca 55 145 SEK.


Diagrammen för den förväntade passiva inkomsten ökade under april månad. Ökningen är 12,6% från årsskiftet och ökningen jämfört med tolv månader tillbaka är 61,7%.

Månadens utdelningsnyheter:

 • Johnson&Johnson har höjt utdelningen från 0,70 USD till 0,75 USD per kvartal.
 • Unilever höjde utdelningen under månaden men i.o.m. den starka dollar kursen blev det i realiteten i sänkning.
 • Exxon höjde utdelningen från 0,69 USD till 0,73 USD per kvartal.
 • IBM höjde utdelningen från 1,10 USD till 1,30 USD per kvartal.
 • Kinder Morgan höjde utdelningen från 0,44 USD till 0,48 USD per kvartal.

Månadens utdelningar var följande:

 • BHP Billiton (BBL) - 161,20 USD
 • Caverion - 198,00 EUR
 • Philip Morris (PM) - 144,00 USD
 • Silver Wheaton (SLW) - 16,50 USD
 • Deere & Co (DE) - 36,00 USD
 • Fortum - 715,00 EUR
 • TeliaSonera - 1 800,00 SEK
 • Kesko B - 270,00 EUR

Totalt för månaden: 15 639 SEK

Totalt för året: 23 129 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.
Frihetsfondens timlön (160h*12mån).

onsdag 6 maj 2015

Uppdatering per 30.04.2015 - Frihetsfonden

Frihetsfonden steg under april månad. Jag redovisar inte likviditetens andel av Frihetsfonden längre utan håller den skillt på annat håll. Förmodligen kommer jag också att presentera innehaven i något annat mer informativt diagram såsmåningom. 


Inköp under månaden var Johnson&Johnson, Deere & Co och fonder. Inga försäljningar skedde.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 2,6% under april månad. Ökningen för 2015 är 17,5%.

 • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: 2,6%
 • Frihetsfondens ökning/minskning för år 2015: +17,5%