söndag 14 december 2014

BHP Billiton - Ökat


Innehavet i BHP Billiton har utökats med ytterligare 50st aktier á 41,85 USD (totalt 2 092,50 USD). Vid mitt föregående inköp betalade jag 47,70 USD per aktie. Till det nu betalade priset har de baserat på senaste utdelning en utdelningsprocent på ca 5,9% ( 2,48 USD på årsbasis) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 124,00 USD. 

Tidigare inlägg om Bonheur kan läsas genom att klicka här.

tisdag 9 december 2014

Bonheur - Ökat


Innehavet i Bonheur har utökats med ytterligare 200st aktier á 68,00 NOK (totalt 13 600 NOK). Vid mitt föregående inköp betalade jag 97,00 NOK per aktie. Till det nu betalade priset har de baserat på senaste utdelning en utdelningsprocent på ca 10,3% (á 7 NOK) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 1400,00 NOK. Det är dock givetvis tveksamt huruvida de kommer att behålla den utdelningen om marknaden inte vänder.

Tidigare inlägg om Bonheur kan läsas genom att klicka här.

onsdag 3 december 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 30.11

Uppdatering per 30.11.2014

Detta var tyvärr den första gången sedan jag började publicera den förväntade passiva inkomsten här på bloggen som den sjönk en månad. Detta beror på att Seadrill bestämde sig för att dra in sin utdelning. Under månaden var det utdelningar från två bolag som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 46 234 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten sjunker lätt under november månad. Minskningen är 1,2% från föregående månad och ökningen 64,5% från årsskiftet. I jämförelse med hela föregående år är den utdelade passiva inkomsten redan 109,3% högre i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Kinder Morgan Inc (KMI) - 125,40 USD
  • Deere & Co (DE) - 18,00 USD

Totalt för månaden: 1 060 SEK

Totalt för året hittills: 34 925 SEK

Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

måndag 1 december 2014

Uppdatering per 30.11 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.11.2014

Värdet på Frihetsfonden steg under november månad. Likviden minskade med 1,4 procentenheter.

Inköp under månaden var Unilever, BHP Billiton, Avance Gas, Yamana Gold och nordiska fonder. Seadrill och Target såldes.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 3,0% under november månad, inga insättningar gjordes. Sedan årsskiftet är ökningen 24,5% (utan insättningar 11,1%). 


  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +3,0%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +24,5% (+11,1%)