onsdag 10 februari 2016

HCP - Inköp
Jag har köpt 150st HCP med ett snittpris på 30,59 USD (totalt 4 588,50 USD). De delar ut 0,575 USD per kvartal vilket ger en utdelningsprocent på 7,5% på årsbasis. Detta ökar den årliga passiva inkomsten med 345,00 USD.

måndag 8 februari 2016

Fortum - Ökat


Innehavet i Fortum har ökats med ytterligare 150st aktier á 12,27 € (totalt 1 840,50 €). Föregående inköp gjordes till 14,45€. Detta inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 165,00 € (á 1,10 €)och det motsvarar en utdelning på 9%.

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

fredag 5 februari 2016

Passiv inkomst - 31.01.2016

Nu är jag på banan igen efter den radikala utdelningssänkningen av Kinder Morgan. Den förväntade passiva inkomsten steg fint i januari p.g.a. utdelningshöjningar och nya inköp. Den förväntade rullande årliga utdelningen är för närvarande ca 83 088 SEK.


Också den förverkligade passiva inkomsten ökade bra under januari månad. Ökningen är 6,5% från årsskiftet och ökningen jämfört med tolv månader tillbaka är 65,7%

Månadens utdelningsnyheter:

  • H&M håller sin utdelning oförändrad på 9,75 SEK.
  • Kesko föreslår en höjning av utdelningen från 1,50€ till 2,50€.
  • Caverion föreslår en höjning av utdelningen från 0,22€ till 0,28€.
  • TeliaSonera håller sin utdelning oförändrad på 3,00 SEK för i år.

Månadens utdelningar var följande:

  • WPC - 33,76 USD
  • WMT - 24,50 USD
  • PM - 153,06 USD

Totalt för månaden: 1 821 SEK

Totalt för året: 1 821 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens timlön (160h*12mån).

onsdag 3 februari 2016

Frihetsfonden - 31.01.2016

Frihetsfondens värde steg p.g.a. nya inköp under januari månad


Inköpen under månaden var AT&T, MAIN och fonder.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 3% under januari månad. Ökningen för 2016 är således 3%.

  • Frihetsfondens värdeökning/minskning från föregående månad: +3%
  • Frihetsfondens värdeökning/minskning för år 2016: +3%