fredag 8 augusti 2014

Deere & Co (DE) - Inköp


Ett inköp av 30st Deere & Co á 85,81 USD (totalt 2574,30 USD) har gjorts. Det ger en utdelningsprocent på 2,8% och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 72 USD med nuvarande utdelning. Bolaget har en stark utdelningstillväxt och en låg utdelningsandel av resultatet. 

Det är flera andra bloggare som också följer bolaget, bl.a. Dividend Mantra, Lundaluppen, Spartacus Invest, Trygg framtid och Långsiktigt investering.

onsdag 6 augusti 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 31.07

Uppdatering per 31.7.2014

I juli månad var det svagt med utdelningar och årets näst sämsta månad med endast utdelningen från Philip Morris som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 35 802 SEK.

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter uppåt under juli månad. Ökningen är 2% från föregående månad och 27,9% från årsskiftet. I jämförelse med föregående år är den utdelade passiva inkomsten 76% högre hittills i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Philip Morris (PM) - 88,36 USD

Totalt för månaden: 599 SEK

Totalt för året hittills: 29 294 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

måndag 4 augusti 2014

Uppdatering per 31.07 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.7.2014

Värdet på Frihetsfonden har fortsatt att öka och denna månad men den här gången endast p.g.a. insättning. Utan den skulle värdet varit mer eller mindre oförändrat. Likviden har gått upp lite under månaden tack vare insättningen men långsiktigt skall den ner.

Inköp under månaden var Target och Caverion. Innehavet i Nordea såldes.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 2,8% under juli månad (utan insättningar 0,1%). Sedan årsskiftet är ökningen hela 29,7% (utan insättningar 16,3%). Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar mot index. Utan likviditeten med skulle ökningen varit 50,9% sedan årsskiftet.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +2,8%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +29,7% (+16,3%)