måndag 4 augusti 2014

Uppdatering per 31.07 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.7.2014

Värdet på Frihetsfonden har fortsatt att öka och denna månad men den här gången endast p.g.a. insättning. Utan den skulle värdet varit mer eller mindre oförändrat. Likviden har gått upp lite under månaden tack vare insättningen men långsiktigt skall den ner.

Inköp under månaden var Target och Caverion. Innehavet i Nordea såldes.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 2,8% under juli månad (utan insättningar 0,1%). Sedan årsskiftet är ökningen hela 29,7% (utan insättningar 16,3%). Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar mot index. Utan likviditeten med skulle ökningen varit 50,9% sedan årsskiftet.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +2,8%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +29,7% (+16,3%)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar