fredag 16 maj 2014

Protector Forsikring (PROTCT) - Ökat


Jag har tänkt öka positionen i PROTCT under en längre tid men valde att vänta tills årets utdelning från bolaget hade kommit in på depån. Det var en ganska dyr vänte tid men det bör inte ha så stor betydelse i det långa loppet. Inköpet är på 400st á 30,10 NOK (totalt 12 040,00 NOK). Utdelningen är 1,75 NOK och det ger en utdelningsprocent på ca 5,8% och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 700,00 NOK.

Tidigare inlägg gällande Protector hittar ni genom att klicka här.

onsdag 7 maj 2014

Kinder Morgan (KMI) - Ökat


Innehavet i KMI har ökats med ytterligare 80st aktier á 32,75 USD (totalt 2620,00 USD). Föregående inköp gjordes till 31,46 USD/st så priset har inte ändrat så mycket sedan dess. Detta inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 134,40 USD och det motsvarar en utdelning på ca 5,1%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

måndag 5 maj 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 30.04


Uppdatering per 30.4.2014

Fyra månader av året är avklarade och förmodligen den månad med den högsta utdelningen 2014. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 33 040,00 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter i jämn takt uppåt under april månad. Ökningen är 3,2från föregående månad och 20,6% från årsskiftet. 

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Philip Morris (PM) - 65,80 USD
  • Silver Wheaton (SLW) - 23,10 USD
  • Ratos B - 1 800 SEK
  • TeliaSonera - 1 800 SEK
  • Stockmann B - 72,00 EUR
  • Kesko B - 252,00 EUR
  • Fortum - 605,00 EUR

Totalt för månaden: 12 600 SEK

Totalt för året: 16 870 SEK

Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".


fredag 2 maj 2014

Uppdatering per 30.04 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.4.2014

Likviditeten i portföljen  har ökat under månaden trots nya inköp då en större insättning till Frihetsfonden gjordes under månaden. Inköp under månaden var Bonheur och Citigroup. Inga försäljningar genomfördes. 

Värdet på Frihetsfonden ökade 6,6% under månaden (utan insättning +0,4%). Sedan årsskiftet är ökningen hela 18,1% (utan insättningar 8,1%). Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar med index.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +6,6% (+0,4%)
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +18,1% (+8,1%)