fredag 2 maj 2014

Uppdatering per 30.04 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.4.2014

Likviditeten i portföljen  har ökat under månaden trots nya inköp då en större insättning till Frihetsfonden gjordes under månaden. Inköp under månaden var Bonheur och Citigroup. Inga försäljningar genomfördes. 

Värdet på Frihetsfonden ökade 6,6% under månaden (utan insättning +0,4%). Sedan årsskiftet är ökningen hela 18,1% (utan insättningar 8,1%). Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar med index.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +6,6% (+0,4%)
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +18,1% (+8,1%)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar