söndag 14 december 2014

BHP Billiton - Ökat


Innehavet i BHP Billiton har utökats med ytterligare 50st aktier á 41,85 USD (totalt 2 092,50 USD). Vid mitt föregående inköp betalade jag 47,70 USD per aktie. Till det nu betalade priset har de baserat på senaste utdelning en utdelningsprocent på ca 5,9% ( 2,48 USD på årsbasis) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 124,00 USD. 

Tidigare inlägg om Bonheur kan läsas genom att klicka här.

tisdag 9 december 2014

Bonheur - Ökat


Innehavet i Bonheur har utökats med ytterligare 200st aktier á 68,00 NOK (totalt 13 600 NOK). Vid mitt föregående inköp betalade jag 97,00 NOK per aktie. Till det nu betalade priset har de baserat på senaste utdelning en utdelningsprocent på ca 10,3% (á 7 NOK) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 1400,00 NOK. Det är dock givetvis tveksamt huruvida de kommer att behålla den utdelningen om marknaden inte vänder.

Tidigare inlägg om Bonheur kan läsas genom att klicka här.

onsdag 3 december 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 30.11

Uppdatering per 30.11.2014

Detta var tyvärr den första gången sedan jag började publicera den förväntade passiva inkomsten här på bloggen som den sjönk en månad. Detta beror på att Seadrill bestämde sig för att dra in sin utdelning. Under månaden var det utdelningar från två bolag som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 46 234 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten sjunker lätt under november månad. Minskningen är 1,2% från föregående månad och ökningen 64,5% från årsskiftet. I jämförelse med hela föregående år är den utdelade passiva inkomsten redan 109,3% högre i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

 • Kinder Morgan Inc (KMI) - 125,40 USD
 • Deere & Co (DE) - 18,00 USD

Totalt för månaden: 1 060 SEK

Totalt för året hittills: 34 925 SEK

Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

måndag 1 december 2014

Uppdatering per 30.11 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.11.2014

Värdet på Frihetsfonden steg under november månad. Likviden minskade med 1,4 procentenheter.

Inköp under månaden var Unilever, BHP Billiton, Avance Gas, Yamana Gold och nordiska fonder. Seadrill och Target såldes.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 3,0% under november månad, inga insättningar gjordes. Sedan årsskiftet är ökningen 24,5% (utan insättningar 11,1%). 


 • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +3,0%
 • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +24,5% (+11,1%)


lördag 29 november 2014

Unilever och BHP Billiton in - Seadrill och Target ut


Jag har avyttrat innehavet i Seadrilll med en förlust efter att de drog in utdelningen. Jag valde också att ta hem vinsten i Target.

Istället har jag tagit in två nya innehav (Unilever och BHP Billiton).

I Unilever blev det 90st á 42,26 USD (totalt 3803,40 USD). Utdelningen på årsbasis ligger på ca 1,455 USD vilket ger en utdelningsprocent på 3,4%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 130,95 USD.

I BHP Billiton blev det 80st á 47,70 USD (totalt 3816,00 USD). Utdelingen på årsbasis ligger på 2,48 USD vilket ger en utdelningsprocent på 5,2%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 198,40 USD.

fredag 14 november 2014

Avance Gas - ökat, Protector Forsikring - minskatJag valde att minska mitt innehav och ta hem lite vinst från Protector Forsikring på 42,10 NOK. Det minskar det årliga utdelningen med 875 NOK.

Istället valde jag att öka innehavet i Avance Gas. Det blev ett köp på totalt 170st á 119,00 NOK (totalt 20 230,00 NOK). Med en beräknad utdelning på 12,90 NOK per aktie och år skulle utdelningsprocenten vara 10,8%. Den årliga passiva inkomsten ökar då med 2193,00 NOK.

Tidigare inlägg om Avance Gas hittar ni genom att klicka här.
Tidigare inlägg om Protector Forsikring hittar ni genom att klicka här.

onsdag 5 november 2014

Yamana Gold - Inköp

Ett inköp av 500st Yamana á 3,92 USD (totalt 1 960 USD) har gjorts. Det ger en utdelningsprocent på 1,5% och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 30 USD (á 0,06 USD/år) med nuvarande utdelning. Guldpriset fortsätter ha det kämpigt och ännu värre är det för bolagen i branschen. Närmast för köp var egentligen IBM men jag kunde inte hålla mig från ett guldbolag denna gång då priset på t.ex. Yamana var över 10 USD så sent som i mars.

måndag 3 november 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 31.10

Uppdatering per 31.10.2014

Efter en dålig månad för portföljen värdemässigt är det desto roligare att se på den förväntade passiva inkomsten då den skjutit i höjden rejält efter många inköp i oktober. Under månaden var det utdelningar från två bolag som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 46 808 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten trendar starkt uppåt under oktober månad. Ökningen är 19,4% från föregående månad och 66,5% från årsskiftet. I jämförelse med hela föregående år är den utdelade passiva inkomsten redan 103,0% högre i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

 • Phillip Morris (PM) - 124 USD
 • Avance Gas - 784 NOK
 • Gazprom - Kom in en korrigering av tidigare utdelning.

Totalt för månaden: 1 899 SEK

Totalt för året hittills: 33 865 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal. 
Frihetsfondens "timlön".

lördag 1 november 2014

Uppdatering per 31.10 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.10.2014

Värdet på Frihetsfonden har fortsatt falla under oktober månad. Likviden minskade kraftigt och kurserna i ädelmetallbolagen går mycket dåligt vilket också syns när man ser på deras andelar i portföljen. 

Det blev väldigt många inköp i oktober då jag ansåg det att det uppkom lägen att minska de likvida medlen till bättre inköpskurser.

Inköp under månaden var Bonheur, YIT, Seadrill, Vardia, Avance Gas, ConocoPhillips och nordiska fonder. Inga innehav såldes.

Värdet på Frihetsfonden minskade med 3,5% under oktober månad, inga insättningar gjordes. Sedan årsskiftet är ökningen 21,0% (utan insättningar 7,6%). 


 • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -3,5%
 • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +21,0% (+7,6%)tisdag 21 oktober 2014

ConocoPhillips (COP) - Ökat


Innehavet i ConocoPhillips har ökats med ytterligare 35st aktier á 66,40 USD (totalt 2 324,00 USD). Inköpet gjordes då priset på aktien fallit mycket på kort tid. Detta inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 102,20 USD (á 2,92 USD) och det motsvarar en utdelning på 4,4%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

söndag 19 oktober 2014

Avance Gas Holding - Inköp


Ytterligare ett inköp har skett. 130st aktier á 129 NOK (totalt 16 770 NOK) har gjorts. Jag har inte lyckats få fram en "säker" utdelningsprocent på bolaget men anser att man bör kunna räkna på över 10% i dagsläget. Det skulle öka den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 1 677 NOK (á 12,90 NOK/år). 

lördag 11 oktober 2014

Vardia - Inköp


Ytterligare ett inköp har skett efter att de presenterade starka försäljningssiffror igår. Det är det norska försäkrings bolaget Vardia där ett inköp av 700st aktier á 24,40 NOK (totalt 17 080 NOK) har gjorts. Detta är för ovanlighetens skull ett bolag utan utdelning i dagsläget. Jag har haft bolaget under bevakning en längre tid och kunde inte låta bli att ta en liten position i.o.m. den senaste tidens kursfall och den starka utvecklingen i bolaget.

fredag 10 oktober 2014

Seadrill - Inköp


Ett inköp av 100st Seadrill á 155,56 NOK (totalt 15 556 NOK) har gjorts. Det ger en utdelningsprocent på över 16% och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 400 USD (á 4 USD/år) med nuvarande utdelning. Bolaget menar att de skall kunna hålla uppe den höga utdelningen även nästa år under nuvarande verksamhets förutsättningar. Jag har haft bolaget under bevakning en längre tid och kunde inte låta bli att ta en liten position i.o.m. den senaste tidens kursfall.

onsdag 8 oktober 2014

YIT - Ökat


Innehavet i det finska byggbolaget YIT har utökats med 300st aktier á 5,69€ (totalt 1707€) efter att kursen dalat ganska kraftigt. Vid mitt föregående inköp betalade jag 9,48€ per aktie.  Till det nu betalade priset har de baserat på senaste utdelning en utdelningsprocent på ca 6,7% (á 0,38€) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 114€.

Tidigare inlägg om Yit hittar ni genom att klicka här.

söndag 5 oktober 2014

Bonheur - ÖkatInnehavet i Bonheur har utökats med ytterligare 150st aktier á 97,00 NOK (totalt 14 550 NOK). Vid mitt föregående inköp betalade jag 119,50 NOK per aktie. Till det nu betalade priset har de baserat på senaste utdelning en utdelningsprocent på ca 7,2% (á 7 NOK) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 1050,00 NOK.

Tidigare inlägg om Bonheur kan läsas genom att klicka här.

fredag 3 oktober 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 30.09

Uppdatering per 30.9.2014

Efter en sämre månad för portföljen värdemässigt är det desto roligare att se på den passiva inkomsten. I september var det sju utdelningar som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 38 691 SEK. Den ökade rätt kraftigt i.o.m. att Citigroup såldes och bolag med bättre utdelning ersatte. Också dollarns starka utveckling bidrog positivt.

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter uppåt under augusti månad. Ökningen är 6,7% från föregående månad och 39,5% från årsskiftet. I jämförelse med hela föregående år är den utdelade passiva inkomsten redan 91,9% högre hittills i år och den kommer troligen vara över 100% högre innan årsskiftet.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

 • Johnson & Johnson (JNJ) - 24,50 USD
 • Exxon (XOM) - 13,80 USD
 • IBM - 11,00 USD
 • Target (TGT) - 52,00 USD
 • Chevron (CVX) - 21,40 USD
 • Silver Wheaton (SLW) - 19,80 USD
 • AuRico (AUQ) - 4,50 USD

Totalt för månaden: 1040 SEK

Totalt för året hittills: 31 966 SEKFörväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

torsdag 2 oktober 2014

Uppdatering per 30.09 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.9.2014

Värdet på Frihetsfonden droppade under september månad. Andelen icke utdelande bolag har minskat kraftigt under månaden. Detta beror främst på att det varit en mycket dålig månad för gruvbolagen vilket också syns när man ser på deras andelar i portföljen. 

Inköp under månaden var Kinder Morgan, Philip Morris, Deere, Caverion, ConocoPhillips och nordiska fonder. Innehaven i Yara och Citigroup såldes.

Värdet på Frihetsfonden minskade med 5,0% under september månad. Sedan årsskiftet är ökningen 25,3% (utan insättningar 11,9%). Notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar mot index. Utan att räkna med likviditeten och insättningar med skulle ökningen varit hela 28,5sedan årsskiftet.

 • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -5,0%
 • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +25,3% (+11,9%)
tisdag 30 september 2014

Ökat i Deere och Caverion, COP in - Citigroup ut


Jag har valt att avyttra innehavet i Citigroup med en vinst. Främsta orsaken till försäljningen är avsaknaden av vettig utdelning något jag mer eller mindre kräver av bolag i den här storleksklassen.

Istället har jag ökat i två tidigare innehav (Deere och Caverion). Dessutom köptes ConocoPhillips in som nytt bolag till Frihetsfonden.

I Deere blev det 30st á 82,49 USD (totalt 2474,70 USD). Utdelningen på årsbasis ligger på 2,40 USD vilket ger en utdelningsprocent på 2,9%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 72 USD.

I Caverion blev det 250st á 6,03 EUR (totalt 1507,50 EUR). Utdelingen på årsbasis ligger på 0,22 EUR vilket ger en utdelningsprocent på 3,6%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 55 EUR.

I ConocoPhillips blev det 30st á 77,42 USD (totalt 2322,60 USD). Utdelningen på årsbasis ligger på 2,92 USD vilket ger en utdelningsprocent på 3,8%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 87,60 USD.

Tidigare inlägg om Deere hittar ni genom att klicka här.
Tidigare inlägg om Caverion hittar ni genom att klicka här.

söndag 7 september 2014

Philip Morris (PM) ökat - Yara ut


Jag har valt att avyttra innehavet i Yara eftersom jag ändå får ett ägande i bolaget via inköpen i nordiska fonder.

Jag valde istället att öka i Philip Morris. Det blev totalt 30st á 84,88 USD (totalt 2546,40 USD). Utdelningen på årsbasis ligger på 3,76 USD vilket ger en utdelningsprocent på 4,4%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 112,80 USD.

Tidigare inlägg om PM hittar ni genom att klicka här.

fredag 5 september 2014

Kinder Morgan Inc (KMI) - Ökat


Innehavet i KMI har ökats med ytterligare 60st aktier á 40,19 USD (totalt 2411,40 USD). Priset på bolaget har stigit en hel del den senaste tiden, främst p.g.a. deras kommande sammanslagning av bolaget och aktieägarvänliga framtidsprognoser med höjda utdelningar. Detta inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 100,80 USD och det motsvarar en utdelning på 4,2%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

onsdag 3 september 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 31.08

Uppdatering per 31.8.2014

I augsti var det tre utdelningar som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 36 341 SEK (över 3 000 SEK per månad i snitt).

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter uppåt under augusti månad. Ökningen är 2,2% från föregående månad och 30,7% från årsskiftet. I jämförelse med hela föregående år är den utdelade passiva inkomsten redan 85,7% högre hittills i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

 • Kinder Morgan Inc (KMI) - 96,75 USD
 • Citigroup (C) - 1,40 USD
 • Gazprom - 140,00 USD

Totalt för månaden: 1632 SEK


Totalt för året hittills: 30 926 SEKFörväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

måndag 1 september 2014

Uppdatering per 31.08 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.8.2014

Värdet på Frihetsfonden har fortsatt att försiktigt öka denna månad. Likviden har gått ner 1,8%-enheter.

Inköp under månaden var Deere & Co och nordiska fonder. Inget innehav såldes.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 1,7% under augusti månad. Sedan årsskiftet är ökningen 31,9% (utan insättningar 18,5%). Notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar mot index. Utan att räkna med likviditeten och insättningar med skulle ökningen varit hela 35,4% sedan årsskiftet.

 • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +1,7%
 • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +31,9% (+18,5%)
fredag 8 augusti 2014

Deere & Co (DE) - Inköp


Ett inköp av 30st Deere & Co á 85,81 USD (totalt 2574,30 USD) har gjorts. Det ger en utdelningsprocent på 2,8% och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 72 USD med nuvarande utdelning. Bolaget har en stark utdelningstillväxt och en låg utdelningsandel av resultatet. 

Det är flera andra bloggare som också följer bolaget, bl.a. Dividend Mantra, Lundaluppen, Spartacus Invest, Trygg framtid och Långsiktigt investering.

onsdag 6 augusti 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 31.07

Uppdatering per 31.7.2014

I juli månad var det svagt med utdelningar och årets näst sämsta månad med endast utdelningen från Philip Morris som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 35 802 SEK.

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter uppåt under juli månad. Ökningen är 2% från föregående månad och 27,9% från årsskiftet. I jämförelse med föregående år är den utdelade passiva inkomsten 76% högre hittills i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

 • Philip Morris (PM) - 88,36 USD

Totalt för månaden: 599 SEK

Totalt för året hittills: 29 294 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

måndag 4 augusti 2014

Uppdatering per 31.07 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.7.2014

Värdet på Frihetsfonden har fortsatt att öka och denna månad men den här gången endast p.g.a. insättning. Utan den skulle värdet varit mer eller mindre oförändrat. Likviden har gått upp lite under månaden tack vare insättningen men långsiktigt skall den ner.

Inköp under månaden var Target och Caverion. Innehavet i Nordea såldes.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 2,8% under juli månad (utan insättningar 0,1%). Sedan årsskiftet är ökningen hela 29,7% (utan insättningar 16,3%). Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar mot index. Utan likviditeten med skulle ökningen varit 50,9% sedan årsskiftet.

 • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +2,8%
 • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +29,7% (+16,3%)måndag 21 juli 2014

Target (TGT) - Ökat


Innehavet i Target har ökats med ytterligare 60st aktier á 59,95 USD (totalt 3617,31 USD). Föregående inköp gjordes till 55,79 USD/st så priset har stigit lite sedan dess men de ökade utdelningen med 20,9% nyligen vilket gör att det ändå är en bättre utdelningsprocent vid detta inköp. Inköpet ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 124,80 USD och det motsvarar en utdelning på 3,5%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

torsdag 17 juli 2014

Caverion ökat - Nordea ut


Jag har valt att avyttra innehavet i Nordea eftersom jag ändå får ett ägande i bolaget via inköpen i nordiska fonder.

Jag valde istället att öka i Caverion i samband med att aktien föll i måndags då de kom med ett pressmeddelande om att EBITDA inte kommer att öka under året. Det blev totalt 250st á 6,83 EUR (totalt 1707,50 EUR). Utdelningen på årsbasis ligger på 0,22 EUR vilket ger en utdelningsprocent på 3,2%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 55 EUR.

Tidigare inlägg om Caverion hittar ni genom att klicka här.

torsdag 3 juli 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 30.06

Uppdatering per 30.6.2014

Juni månad var den tredje starka utdelningsmånaden på raken vilket är mycket glädjande. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 34 911 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter i jämn takt uppåt under maj månad. Ökningen är 1,7% från föregående månad och 25,4% från årsskiftet. I jämförelse med föregående år är den utdelade passiva inkomsten 72,5% högre hittills i år.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

 • Bonheur (BON) - 1 750,00 NOK
 • Target (TGT) - 17,20 USD
 • Chevron (CVX) - 21,40 USD
 • AuRico (AUQ) - 24,00 USD
 • Silver Wheaton (SLW) - 23,10 USD
 • Orange (ORAN) - 452,82 USD
 • Exxon (XOM) - 13,80 USD
 • IBM - 11,00 USD

Totalt för månaden: 5 628 SEK

Totalt för året hittills: 28 607 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

tisdag 1 juli 2014

Uppdatering per 30.06 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.6.2014

Värdet fortsätter att öka och denna månad mest tack vare att gruvbolagen haft en bra månad, andelen icke utdelande bolag har ökat med 1,8%-enheter trots att inköp i den gruppen inte har gjorts. Likviden har minskat med 2,4%-enheter.

En liten strategi förändring har också uppenbarat sig då jag veckovis kommer att investera en del av kapitalet i nordiska fonder som återinvesterar utdelningarna utan att betala skatt på dem. Detta för att möjliggöra en större kapitalvinst som jag sedan kan kvitta mot de förluster jag gjort på ädelmetallbolagen.

Inköp under månaden var Kinder Morgan. Inga försäljningar skedde. 

Värdet på Frihetsfonden ökade med hela 5,3% under juni månad (inga insättningar gjordes). Sedan årsskiftet är ökningen hela 26,1% (utan insättningar 16,2%). En mycket bra första halva på året. Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar med index.

 • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +5,3%
 • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +26,1% (+16,2%)