torsdag 2 oktober 2014

Uppdatering per 30.09 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.9.2014

Värdet på Frihetsfonden droppade under september månad. Andelen icke utdelande bolag har minskat kraftigt under månaden. Detta beror främst på att det varit en mycket dålig månad för gruvbolagen vilket också syns när man ser på deras andelar i portföljen. 

Inköp under månaden var Kinder Morgan, Philip Morris, Deere, Caverion, ConocoPhillips och nordiska fonder. Innehaven i Yara och Citigroup såldes.

Värdet på Frihetsfonden minskade med 5,0% under september månad. Sedan årsskiftet är ökningen 25,3% (utan insättningar 11,9%). Notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar mot index. Utan att räkna med likviditeten och insättningar med skulle ökningen varit hela 28,5sedan årsskiftet.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -5,0%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +25,3% (+11,9%)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar