måndag 3 oktober 2016

Kvartalsrapport Q3 - 2016

Frihetsfonden avslutar det tredje kvartalet med en dans kring toppnotering värdemässigt och lyckas avsluta på 250 098€ (ca 2 400 000 SEK).

Värdet på Frihetsfonden ökade med 6,5% (15 233€) under tredje kvartalet. Ökningen för 2016 är 30,5% (58 483€) (likvid beaktad)så det måste jag vara riktigt nöjd med, speciellt med tanke på att insättningarna varit små i år.

 • Frihetsfondens värdeökning/minskning från föregående kvartal: +6,5%
 • Frihetsfondens värdeökning/minskning för år 2016: +30,5%

Passiv Inkomst

  Den förväntade passiva inkomsten har sjunkit rejält då jag har eliminerat alla utdelningsförväntningar på Avance Gas tillsvidare. Den förväntade rullande årliga utdelningen är för närvarande 7 621 € (ca 73 300 SEK).


  Ökningen av den förväntade passiva inkomsten är 12,1% jämfört med tolv månader tillbaka.

  Under årets första nio månader har det totalt delats ut 9,1% mer än motsvarande period föregående år.

  Totalt för kvartalet: 1 278€ (12 220 SEK)

  Totalt för året: 5 927€ (55 241 SEK)


  Jämförelse av utdelning per kvartal.

  Den röda linjen följer glidande medeltal för utdelning de fyra senaste kvartalen.

  Andel av total förväntad utdelning.