tisdag 21 oktober 2014

ConocoPhillips (COP) - Ökat


Innehavet i ConocoPhillips har ökats med ytterligare 35st aktier á 66,40 USD (totalt 2 324,00 USD). Inköpet gjordes då priset på aktien fallit mycket på kort tid. Detta inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 102,20 USD (á 2,92 USD) och det motsvarar en utdelning på 4,4%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

söndag 19 oktober 2014

Avance Gas Holding - Inköp


Ytterligare ett inköp har skett. 130st aktier á 129 NOK (totalt 16 770 NOK) har gjorts. Jag har inte lyckats få fram en "säker" utdelningsprocent på bolaget men anser att man bör kunna räkna på över 10% i dagsläget. Det skulle öka den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 1 677 NOK (á 12,90 NOK/år). 

lördag 11 oktober 2014

Vardia - Inköp


Ytterligare ett inköp har skett efter att de presenterade starka försäljningssiffror igår. Det är det norska försäkrings bolaget Vardia där ett inköp av 700st aktier á 24,40 NOK (totalt 17 080 NOK) har gjorts. Detta är för ovanlighetens skull ett bolag utan utdelning i dagsläget. Jag har haft bolaget under bevakning en längre tid och kunde inte låta bli att ta en liten position i.o.m. den senaste tidens kursfall och den starka utvecklingen i bolaget.

fredag 10 oktober 2014

Seadrill - Inköp


Ett inköp av 100st Seadrill á 155,56 NOK (totalt 15 556 NOK) har gjorts. Det ger en utdelningsprocent på över 16% och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 400 USD (á 4 USD/år) med nuvarande utdelning. Bolaget menar att de skall kunna hålla uppe den höga utdelningen även nästa år under nuvarande verksamhets förutsättningar. Jag har haft bolaget under bevakning en längre tid och kunde inte låta bli att ta en liten position i.o.m. den senaste tidens kursfall.

onsdag 8 oktober 2014

YIT - Ökat


Innehavet i det finska byggbolaget YIT har utökats med 300st aktier á 5,69€ (totalt 1707€) efter att kursen dalat ganska kraftigt. Vid mitt föregående inköp betalade jag 9,48€ per aktie.  Till det nu betalade priset har de baserat på senaste utdelning en utdelningsprocent på ca 6,7% (á 0,38€) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 114€.

Tidigare inlägg om Yit hittar ni genom att klicka här.

söndag 5 oktober 2014

Bonheur - ÖkatInnehavet i Bonheur har utökats med ytterligare 150st aktier á 97,00 NOK (totalt 14 550 NOK). Vid mitt föregående inköp betalade jag 119,50 NOK per aktie. Till det nu betalade priset har de baserat på senaste utdelning en utdelningsprocent på ca 7,2% (á 7 NOK) och det ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 1050,00 NOK.

Tidigare inlägg om Bonheur kan läsas genom att klicka här.

fredag 3 oktober 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 30.09

Uppdatering per 30.9.2014

Efter en sämre månad för portföljen värdemässigt är det desto roligare att se på den passiva inkomsten. I september var det sju utdelningar som trillade in. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 38 691 SEK. Den ökade rätt kraftigt i.o.m. att Citigroup såldes och bolag med bättre utdelning ersatte. Också dollarns starka utveckling bidrog positivt.

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter uppåt under augusti månad. Ökningen är 6,7% från föregående månad och 39,5% från årsskiftet. I jämförelse med hela föregående år är den utdelade passiva inkomsten redan 91,9% högre hittills i år och den kommer troligen vara över 100% högre innan årsskiftet.

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Johnson & Johnson (JNJ) - 24,50 USD
  • Exxon (XOM) - 13,80 USD
  • IBM - 11,00 USD
  • Target (TGT) - 52,00 USD
  • Chevron (CVX) - 21,40 USD
  • Silver Wheaton (SLW) - 19,80 USD
  • AuRico (AUQ) - 4,50 USD

Totalt för månaden: 1040 SEK

Totalt för året hittills: 31 966 SEKFörväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".

torsdag 2 oktober 2014

Uppdatering per 30.09 - Frihetsfonden

Uppdatering per 30.9.2014

Värdet på Frihetsfonden droppade under september månad. Andelen icke utdelande bolag har minskat kraftigt under månaden. Detta beror främst på att det varit en mycket dålig månad för gruvbolagen vilket också syns när man ser på deras andelar i portföljen. 

Inköp under månaden var Kinder Morgan, Philip Morris, Deere, Caverion, ConocoPhillips och nordiska fonder. Innehaven i Yara och Citigroup såldes.

Värdet på Frihetsfonden minskade med 5,0% under september månad. Sedan årsskiftet är ökningen 25,3% (utan insättningar 11,9%). Notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar mot index. Utan att räkna med likviditeten och insättningar med skulle ökningen varit hela 28,5sedan årsskiftet.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -5,0%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +25,3% (+11,9%)