torsdag 12 juni 2014

Kinder Morgan Inc (KMI) - Ökat


Innehavet i KMI har ökats med ytterligare 65st aktier á 35,00 USD (totalt 2275,00 USD). Föregående inköp gjordes till 32,75 USD/st så priset har stigit lite sedan dess. Detta inköp ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 109,20 USD och det motsvarar en utdelning på 4,8%. 

Tidigare inlägg om bolaget finns finns här.

söndag 8 juni 2014

Passiv inkomst - Uppdatering per 31.05


Uppdatering per 31.5.2014

Också maj månad har varit en stark utdelningsmånad. Den förväntade rullande årliga utdelningen är med nuvarande portfölj ca 33 992 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter i jämn takt uppåt under maj månad. Ökningen är 2,3från föregående månad och 23,4% från årsskiftet. 

Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Hennes & Mauritz - 2 850,00 SEK
  • Protector Forsikring - 2 275 NOK
  • Yara - 500 NOK
  • Kinder Morgan - 33,60 USD
  • Citigroup - 1,40 USD

Totalt för månaden: 6 197 SEK

Totalt för året: 23 067 SEK


Förväntad rullande månatlig utdelning i medeltal.


Frihetsfondens "timlön".

fredag 6 juni 2014

Uppdatering per 31.05 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.5.2014

Värdet har fortsatt att öka under månaden och andelen utdelande bolag ökar samtidigt som likviditeten minskar.

Inköp under månaden var Kinder Morgan, Protector Forsikring, Caverion, Philip Morris och Johnson & Johnson. Stockmann B och Ratos B såldes. 

Värdet på Frihetsfonden ökade 1,4% under maj månad (inga insättningar gjordes). Sedan årsskiftet är ökningen hela 19,7% (utan insättningar 9,8%). Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar med index.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +1,4%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +19,7% (+9,8%)

torsdag 5 juni 2014

Philip Morris (PM) - Ökat


Innehavet i PM har utökats med 24st á 87,71 USD (totalt 2105,04 USD). De ger en utdelningsprocent på ca 4,3 % och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 90,24 USD med nuvarande utdelning. Utdelningen har mer än fördubblats sedan andra kvartalet 2008.

Om du är intresserad av att läsa mer om bolaget rekommenderar jag ett besök på defensivens blogg. Han skriver mycket om bolaget och har över halva portföljen investerad i det. Mina inlägg om bolaget hittar du genom att klicka här.

tisdag 3 juni 2014

Johnson & Johnson - In, Ratos - Ut


Ratos har fått lämna portföljen då jag inte finner innehaven i bolaget tillräckligt intressanta. 

Nytt är istället Johnson & Johnson. Priset är i högsta laget men aktien andas kvalitet och jag vill ta en start position i bolaget. Det blev totalt  35st á 100,74 USD (totalt 3525,90 USD). Utdelningen på årsbasis ligger just nu på 2,80 USD vilket ger en utdelningsprocent på 2,8%. Den årliga passiva inkomsten ökar med 98 USD.

måndag 2 juni 2014

Caverion - In, Stockmann - UtStockmann steg en del efter att de släppte nyheten att VD Hannu Penttilä skall gå i pension och strategin förnyas. Jag väljer dock att sälja eftersom de ändå troligen har en del arbete att göra innan trenden vänder.

Istället har ett annat intressant finskt företag tagit plats i Frihetsfonden, Caverion. De arbetar med fastighetsteknik vilket är ett område som jag tror det finns stor potential inom. En stor ägare i bolaget är Finlands rikaste man och Kones största ägare Antti Herlin.

Inköpet blev 300st á 8,00€ (totalt 2400,00€). I år har de delat ut 0,22€ per aktie vilket ökar den årliga passiva inkomsten med 66€.

Caverions senaste presentation från Stockholm 27.05.2014 hittar ni genom att klicka här.