fredag 6 juni 2014

Uppdatering per 31.05 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.5.2014

Värdet har fortsatt att öka under månaden och andelen utdelande bolag ökar samtidigt som likviditeten minskar.

Inköp under månaden var Kinder Morgan, Protector Forsikring, Caverion, Philip Morris och Johnson & Johnson. Stockmann B och Ratos B såldes. 

Värdet på Frihetsfonden ökade 1,4% under maj månad (inga insättningar gjordes). Sedan årsskiftet är ökningen hela 19,7% (utan insättningar 9,8%). Det är viktigt att notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar med index.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +1,4%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +19,7% (+9,8%)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar