måndag 1 september 2014

Uppdatering per 31.08 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.8.2014

Värdet på Frihetsfonden har fortsatt att försiktigt öka denna månad. Likviden har gått ner 1,8%-enheter.

Inköp under månaden var Deere & Co och nordiska fonder. Inget innehav såldes.

Värdet på Frihetsfonden ökade med 1,7% under augusti månad. Sedan årsskiftet är ökningen 31,9% (utan insättningar 18,5%). Notera att en stor del av Frihetsfonden består av likviditet vilket gör att avkastningen inte är direkt jämförbar mot index. Utan att räkna med likviditeten och insättningar med skulle ökningen varit hela 35,4% sedan årsskiftet.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: +1,7%
  • Frihetsfondens ökning/minskning från årsskiftet: +31,9% (+18,5%)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar