torsdag 4 juni 2015

Uppdatering per 31.05.2015 - Frihetsfonden

Frihetsfondens värde minskade lite under maj månad


Inköp under månaden var IBM, Omega Healthcare Investors och fonder. Innehavet i nordiska fonder såldes.

Värdet på Frihetsfonden minskade med -1,2% under maj månad. Ökningen för 2015 är 16,2%.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -1,2%
  • Frihetsfondens ökning/minskning för år 2015: +16,2%
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar