tisdag 6 oktober 2015

Uppdatering per 30.09.2015 - Frihetsfonden

Frihetsfondens värde fortsatte minska under september månad


Inköp under månaden var IBM, Exxon, TeliaSonera, Fortum och fonder.

Värdet på Frihetsfonden minskade med -2,5% under september månad. Ökningen för 2015 är 0,9%.

  • Frihetsfondens ökning/minskning från föregående månad: -2,5%
  • Frihetsfondens ökning/minskning för år 2015: +0,9%



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar