fredag 6 maj 2016

Apple - Inköp


Jag har köpt 25st Apple med ett snittpris på 92,98 USD (totalt 2 324,50 USD). De delar ut 2,28 USD årligen vilket ger en utdelningsprocent på 2,5%. Detta ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 57,00 USD.

1 kommentar: