fredag 7 februari 2014

Uppdatering per 31.1 - Frihetsfonden

Uppdatering per 31.1.2014

Likviditeten har fortsatt minska under månaden då nya inköp gjorts och främst gruvbolagen stigit i värde. Under månaden köptes Citigroup och Bonheur. Inga försäljningar genomfördes. Trots inköpen i de utdelande bolagen ökade inte deras andel av Frihetsfonden eftersom de icke utdelande bolagens andel steg med hela 4,1%-enheter under månaden trots att inköp i den gruppen inte gjordes.

Jag har valt att plocka bort ädelmetallerna ur Frihetsfonden då de står för en så liten andel och inte producerar någon direkt avkastning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar