måndag 10 februari 2014

Uppdatering per 31.1 - Passiv inkomst

Uppdatering per 31.1.2014

Förväntad rullande årlig utdelning är med nuvarande portfölj ca 27 675,00 SEK

Diagrammen för den passiva inkomsten fortsätter trenda skönt uppåt i januari månad då andelen utdelande aktier ökar kontinuerligt. Läs mer om diagrammen under fliken "passiv inkomst".

Månadens utdelningar var följande:

  • Philip Morris: 37,60 USD (á 0,94)
  • Orange 268,45 USD (á 0,413)
  • AuRico 48,00 USD (á 0,04)

Detta motsvarar cirka 2 300,00 SEK för årets första månad. Inget dåligt resultat och i jämförelse med fjolåret då summan var noll är det ju förstås fantastiskt. Detta motsvarar också den förväntade genomsnittliga utdelningen per månad.

Under månaden medelade också Nordea (0,34€ -> 0,43€) och TeliaSonera (2,85 -> 3,00 SEK) att de föreslår en höjning av utdelningen. H&M föreslår en oförändrad utdelning (9,50 SEK).


Förväntad månatlig utdelning i medeltal.

Frihetsfondens "timlön".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar