måndag 14 oktober 2013

Fördelning av tillgångarna - FrihetsfondenHär är ett diagram över fördelningen av de totala tillgångarna i Frihetsfonden. Det finns i dagsläget en likviditet på 39,7% vilket är något jag arbetar på att minska. Jag har ett mål att ha en likviditet på 10-30% beroende på marknadsläge. Jag vill dock alltid ha en "kriskassa" på minst ca 200 000 SEK.

Förutom att minska likviditetens andel vill jag också minska andelen för de icke utdelande bolagen. Deras andel är idag 18,3% av total värdet och för dem finns ingen minimigräns. Orsaken till detta är att jag märkt att det är kassaflödet som uppstår från utdelningar som ger motivationen jag är ute efter från investeringarna. Ett konstant ökande kassaflöde av utdelningar som varje månad täcker mer och mer av våra månatliga utgifter.

Nedanstående fördelning av Frihetsfonden siktar jag på i ett första skede:

 • Utdelande bolag
  • 50% (33,1%)
 • Likvida medel
  • 30% (39,7%)
 • Fonder
  • 10% (7,0%)
 • Icke utdelande bolag
  • 5% (18,3%)
 • Ädelmetaller
  • 5% (1,9%)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar