torsdag 17 oktober 2013

IBM - Inköp

 


Ytterligare ett inköp har gjorts iform av 10st IBM aktier á 186,36 USD (totalt 1863,60 USD). Till det priset har de en utdelningsprocent på ca 2% och ökar den årliga passiva inkomsten i Frihetsfonden med 38 USD. De har de senaste 10 året ökat utdelningen i snitt ca 19% årligen vilket är en väldigt hög takt (har ökat med ca 600% sedan år 2000) och motiverar den relativt låga utdelningsprocent jag fick vid inköpet. IBM räknar med ett resultat på 16,90 USD per aktie för 2013, då är den nuvarande utdelningen av resultatet endast 22% vilket är mycket bra. IBM har ökat utdelningen konstant de senaste 18 åren.

 
IBM grundades 1911 och utvecklar, säljer och marknadsför produkter (hårdvara och programvara), tjänster och erbjuder marknaden en rad olika branschlösningar. De har enormt mycket anställda (2012: 433 362st) utspritt i ca 170 länder. IBM är Berkshire Hathaways tredje största innehav. Bolaget gör också stora aktieåterköp som resulterat i att aktieantalet ungefär halverats de senaste 15 åren.

Tyvärr gjordes inköpet före tredje kvartalets resultat släpptes igår och IBM-aktien var ned nära 6% i den inofficiella efterhandeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar